Történelmi emlékhely

A muhi csata emlékműve

Az emlékhelyről:

A középkori magyar állam az 1241-es muhi csatában szenvedte el egyik legsúlyosabb vereségét. A Batu kán vezette sereg megsemmisítő csapást mért IV. Béla hadaira. A Trauig menekülő magyar király a mongolok kivonulását követően újjáépítette a kifosztott országot. A rövid, ám pusztító mongol uralom tatárjárás néven vált a nemzeti emlékezet részévé.

Programok:

3552 Muhi, Muhi Csata Emlékműve

9.30 Kapunyitás, a gyermekfoglalkoztató sátor megnyitása, egész napos gyermekfoglalkoztató program
10.30, 12.30 Páros fegyvergyakorlat a templomos lovagokkal
11.30, 14.30 Tatár lovas felderítő és templomos gyalogság összecsapása, lovasbemutató
13.30 Régizenei koncert az Esztenás együttessel
15.30 A program zárása

A program egy középkori lovagi tábor képét idéző szintéren kerül megvalósításra. A látogató az állomásokat végigjárva játékos ízelítőt kap a tatárjárás korára vonatkozó lovagi-katonai ismeretekből. 
A program összeállítása során tudatosan törekedtünk arra, hogy az érdeklődők a korosztályuknak megfelelő, szellemi és fizikai játékok segítségével nyerjenek bepillantást a régmúlt idők emberének mindennapjaiba.
A látogatók betekinthetnek a régészek munkájába, összemérhetik tudásukat táblajátékokban, megostromolhatnak egy általuk tervezett és épített kockavárat az eredetihez mindenben hasonlító, működőképes ostromgép makettekkel. Gyakorolhatják a kardforgatást. Egyedülálló báb játék-rekonstrukciónk pedig a 12. századi Hortus Deliciarum udvari páros báb-párbajának kipróbálására kínál lehetőséget. 
A  program során hiteles életmód és viselet rekonstrukcióval adunk ízelítőt a Muhi csata templomos harcosainak mindennapjaiból, valamint lovas-gyalogos összecsapást mutatunk be egy tatár lovas felderítő és a templomos gyalogság közreműködésével. Ennek során sztyeppei lovas ügyességi gyakorlatoka is.
Napközben régizenei koncert szórakoztatja majd a látogatókat a régmúlt idők hangulatának felidézésével.
 

Még több információ az emlékhelyről

Emlékhelyek Napja 2021